استاندارد های ملی بتن

معرفی انواع استانداردهای ملی بتن

استاندارد های ملی بتن

منظور از استانداردهای بتن، استانداردهایی هستند که بر اساس پیشنهادهای رسیده به سازمان ملی استاندارد، توسط این سازمان بررسی و در صورت تایید، تصویب شده‌اند. استفاده از این استانداردها در موارد فنی پروژه‌ها توسط کارفرمایان و پیمانکاران الزامی است و کاربرد آن در جهت حفظ یکپارچگی و انسجام پروژه‌ها و اطمینان از کیفیت مطلوب آن‌ها است. در ادامه، برخی از مهم‌ ترین استانداردهای مرتبط با بتن ارائه شده است.

استانداردهای ملی بتن آماده

استاندارد ملی شماره 6044

تحت عنوان «ویژگی‌های بتن آماده» تدوین و تصویب شده است و در آن مواردی مانند واداری در اسلامپ، بتن با حباب هوای داده شده، مخلوط کن‌ها و همزن‌ها، الزامات بتن سخت شده، کنترل کیفیت تولید بتن، روش های آزمون و گزارش دهی و... ذکر شده است.

استاندارد ۶۰۴۴- بتن آماده – ويژگي ها
استاندارد ۲۹۳۰ – بتن – مواد افزودني شيميايي – ويژگي ها
استاندارد ۱-۳۲۰۱- بتن تازه – قسمت۱: نمونه برداري
استاندارد ۲-۳۲۰۳- بتن تازه – قسمت ۲: تعيين رواني به روش اسلامپ – روش آزمون
استاندارد ۶-۳۲۰۳- بتن تازه – قسمت ۶: وزن مخصوص – روش آزمون
استاندارد ۱۱۲۶۸ – بتن – تعيين دماي بتن حاوي سيمان هيدروليكي تازه مخلوط شده – روش آزمون
استاندارد ۳۵۲۰- روش آزمايش براي اندازه گيري مقدار هواي موجود در بتن تازه (روش فشاري)
استاندارد ۳۸۲۰- روش آزمون آب انداختن بتن
استاندارد ۳۵۱۸- تعيين ميزان رواني بتن تازه به روش وي ¬بي
استاندارد ۳۲۰۴- تعيين رواني بتن تازه – درجه تراكم
استاندارد ۹-۳۲۰۳- آزمون بتن تازه – قسمت ۹: بتن خود متراكم – آزمون قيف V شكل
استاندارد ۱۰-۳۲۰۳- آزمون بتن تازه – قسمت ۱۰: بتن خود متراكم – آزمون قيف جعبه L شكل
استاندارد ۱۱-۳۲۰۳- آزمون بتن تازه – قسمت ۱۱: بتن خود متراكم – آزمون دانه بندي با الك
استاندارد ۱۱۲۷۰- بتن– اندازه گيري جريان اسلامپ بتن خود تراكم – روش آزمون
استاندارد ۱- ۱۲۲۸۴ – بتن – قسمت ۱: راهنماي نگارش مشخصات فني (بتن پرمقاومت)
استاندارد ۲- ۱۲۲۸۴ – بتن – قسمت ۲: مشخصات مواد تشكيل دهنده، توليد و انطباق بتن (بتن پرمقاومت)
استاندارد ۵۸۱ – بتن - ساخت و عمل آوری آزمونه های بتن در آزمایشگاه- آیین کار
استاندارد ۳۲۰۲- ابعاد , رواداري و قابليت كاربرد آزمونه هاي بتن
استاندارد ۱- ۱۶۰۸- بتن سخت شده – قسمت ۱: شكل، ابعاد و ساير الزامات آزمونه ها و قالب
استاندارد ۲- ۱۶۰۸- بتن سخت شده – قسمت ۲: ساخت و عمل آوري آزمونه ها براي آزمون هاي مقاومت
استاندارد ۳- ۱۶۰۸- بتن سخت شده – قسمت ۳: تعيين مقاومت فشاري آزمونه ها – روش آزمون
استاندارد ۳۲۰۶- بتن - تعيين مقاومت فشاري آزمونه هاي بتن
استاندارد ۶۰۴۸- بتن - تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای - روش آزمون
استاندارد ۶۰۴۷- بتن - تعيين مقاومت كششي دو نيم نمودن آزمون هاي استوانه اي - روش آزمون
استاندارد ۴۹۰- بتن - مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری در نقاط یک سوم- روش آزمون
استاندارد ۱۷۷۳۱ – بتن - مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری نقطه اي در مركز - روش آزمون
استاندارد ۱۲۳۰۶– بتن – تهيه و آزمون نمونه هاي مغزه گيري شده و تيرهاي اره شده بتني – روش آزمون
استاندارد ۱۷۰۴۰– اتاق اختلاط، محفظه رطوبت، اتاق رطوبت و حوضچه هاي آب مورد استفاده در آزمون سيمان هيدروليكي و بتن ها – ويژگي ها
استاندارد ۱۲۹۶۴– راهنماي تعيين بازه هاي زماني كاليبراسيون دستگاه هاي اندازه گيري
استاندارد ۹۶۰۱– بتن آماده – فهرست بازرسي و كنترل كيفيت تجهيزات توليد بتن آماده
استاندارد ۹۶۰۲– بتن آماده – فهرست بازرسي و كنترل ماشين آلات تحويل و توليد بتن آماده

استاندارد ملی افزودنی‌های بتن

استاندارد ملی شماره 2930

قسمت اول: «الزامات مشترک افزودنی های بتن، ملات و دوغاب» و شامل الزامات عمومی، الزامات ویژه و خوردگی است.
قسمت دوم: به «ویژگی‌های افزودنی‌های بتن» می‌پردازد و در آن الزامات، استانداردهای نمونه‌برداری، کنترل انطباق، ارزیابی انطباق و نشانه‌گذاری آمده است.

رعایت نکات ایمنی در بتن ریزی

استاندارد ملی بتن تازه

استاندارد ملی شماره 3201

قسمت اول: به استانداردهای «نمونه‌برداری بتن تازه» وسایل، روش نمونه‌برداری و گزارش نمونه‌برداری می‌پردازد.
قسمت دوم: «آزمایش‌های غیر مخرب بتن سخت شده – روش آزمون» است و هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آزمایش غیر مخرب بتن سخت شده است که عبارتند از:
1. تعیین نمره برجهندگی
2. تعیین سرعت پالس فرا صوت
3. تعیین نیروی بیرون کشیدن

استاندارد ملی شماره 3203

قسمت دوم: تحت عنوان «آزمون تعیین روانی بتن تازه به روش اسلامپ» به بررسی استانداردهای وسایل، نمونه‌برداری، روش آزمون، نتایج آزمون و گزارش آزمون می‌پردازد.
قسمت ششم: تحت عنوان «تعیین چگالی بتن تازه – روش آزمون» است و در آن وسایل آزمون، روش نمونه‌برداری و اجرای آزمون، روش محاسبه و گزارش آزمون بر اساس استانداردها تعریف شده است.
قسمت نهم: استانداردهای «بتن خود متراکم آزمون قیف V شکل» را به همراه اصول، وسایل، آزمونه‌ها، روش انجام، تکرارپذیری و تجدید پذیری و گزارش آزمون مطرح می‌کند.

استانداردهای سیمان

استاندارد ۳۸۹- ويژگي هاي سيمان پرتلند
استاندارد ۳۹۰- -تعيين نرمي سيمان هيدروليكي با دستگاه نفوذپذيري هوا-روش هاي آزمون
استاندارد ۳۹۱- سيمان هيدروليكي - تعيين انبساط به روش اتوكلاو - روش آزمون
استاندارد ۳۹۲- تعيين زمان گيرش سيمان هيدروليكي با سوزن ويكات- روش آزمون
استاندارد ۳۹۳- تعیین مقاومت فشاری و خمشی-روش آزمون
استاندارد ۱۱۸۹۵ – سيمان – تعيين غلظت نرمال سيمان هيدروليكي – روش آزمون

استاندارهای سنگدانه

استاندارد ۱۱۲۶۷ – سنگدانه – نمونه برداري از سنگدانه ها – آئين كار
استاندارد ۳۰۲- سنگدانه های بتن- ویژگی ها
استاندارد۴۴۶-سنگدانه-مواد ريزتر از الك ۷۵ ميكرو متر (شماره۲۰۰) در سنگدانه هاي معدني با شستشو- روش آزمون
استاندارد ۴۴۸- سنگدانه – مقاومت سنگدانه درشت کوچک اندازه در برابر سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس- روش آزمون
استاندارد ۶۱۱- سنگدانه – تعیین رطوبت سطحی در سنگدانه های ریز- روش آزمون
استاندارد ۱۵۹۹- سنگدانه – آزمون الک کردن
استاندارد ۴۹۷۷- سنگدانه – دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت- روش آزمون
استاندارد ۴۹۷۸- سنگدانه – کلوخه های رسی و دانه های سست- روش آزمون
استاندارد ۴۹۸۰- سنگدانه – تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز-روش آزمون
استاندارد ۴۹۸۱- سنگدانه – تعیين چگالی انبوهی (وزن واحد) و فضاهای خالی در سنگدانه-روش آزمون
استاندارد ۴۹۸۲- سنگدانه – تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه درشت-روش آزمون
استاندارد ۴۹۸۳- سنگدانه – مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن-روش آزمون
استاندارد ۴۹۸۵ – سنگدانه – سبكدانه براي بتن سازه اي – ويژگي ها
استاندارد ۲۹۵- الك هاي آزمون- تورفلزي,صفحه فلزي مشبك ، ورق الكتروفرمي- اندازه اسمي چشمه ها
استاندارد ۳۰۴۰- ماسه مرجع مورد مصرف در تعيين مقاومت خمشي و فشاري سيمان – ويژگي‌ها و روش هاي آزمون