مشاوره فني غالبا يكي از ضعف هاي موجود در اكثر پروژه هاي عمراني نحوه اجرا و استفاده از بتن و افزودني هاي بتن، هماهنگي بين اين دو و نحوه نگهداري سازه بتني مي باشد. كه نشات گرفته از عدم شناخت كافي بتن و مواد افزودني و يا نحوه ي رفتار با اين مصالح مي باشد، خصوصا برقراري هماهنگي بتن توليد بتن و اجراي آن و مواد افزودني مورد نظر از نكات مهم و مشكل ساز پروژه ها مي باشد. لذا شركت خیام بتن در راستاي خدمات بهينه مهندسي و رفع معضلات گفته شده با بهره گيري از امكانات نرم افزاري و دانش فني گروه واحد تحقيق و توسعه، آزمايشگاه همكار اداره استاندارد، اقدام به ارائه خدمات اجرايي، مشاوره اي و آزمايشگاهي بتن و افزودني هاي بتن نموده است.

برای درخواست مشاوره از فرم زیر اقدام کنید

لطفا با فرم تماس یا ایمیل تماس بگیرید و ما خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم.